Triggerpoints

Bonne verdiepte zich de afgelopen 20 jaren in de rol van Myofasciale Triggerpoints (MTrPs) bij pijnklachten. Iedereen tussen 14 en 100 jaar kan bij Bonne terecht voor wat hij noemt de "Myofasciale benadering" . Zijn grootste uitdaging ligt bij mensen met aspecifieke en chronische pijnklachten, waarvan de artsen zeggen: "u moet ermee leren leven". Hij behandelt o.a. volgens de technieken van Travell en Simons, Clair Davies en de Dry Needling.

Bonne werkt vanuit de gedachte dat ieder mens kan floreren en daarvoor is het van belang om te weten wie iemand echt is. Om uw kwaliteiten en valkuilen goed in kaart te brengen start hij altijd met SPIERDIAGNOSTIEK.

Na deze diagnostische fase gaat u samen met Bonne aan de slag vanuit een helder en duidelijk plan. Hij zal hierbij meestal niet alleen de klacht aanpakken, maar ook uw "persoonlijke recept", waarmee de klachten worden onderhouden of waardoor ze mogelijk worden veroorzaakt. In zijn aanpak maakt Bonne gebruik van Provocatieve technieken, die zich kenmerken door goed contact, humor en uitdaging.

Voor de Myofasciale aanpak geldt: als het werkt werkt het snel. Na de eerste sessie is meestal al duidelijk of jouw lichaam reageert. 

Myofasciale benadering

Het benaderen van klachten vanuit het myofasciale perspectief geeft veel mensen nieuwe aanknopingspunten voor herstel van het lichaam. Een Myofasciaal Triggerpoint is niks meer en niks minder dan een lokale kramp in de spier. Deze "spierknoop" ontneemt de spier een deel van zijn functie. Spieren met Triggerpoints zullen dus minder sterk, coördinatief en soepel zijn. Een MTrP veroorzaakt niet alleen in de spier zelf een 'disfunctie', maar heeft ook invloed op andere delen van het lichaam. Het Myofasciaal Pijn Syndroom (MPS) is gedefinieerd als een complex van sensorische, motorische en autonome symptomen veroorzaakt door Myofasciale Triggerpoints. MPS wordt gelukkig steeds vaker door medici ontdekt en gediagnosticeerd. Toch zijn er nog veel mensen met chronische en aspecifieke pijnklachten die nog niet zijn beoordeeld vanuit het Myofasciale perspectief. 

Toch publiceerden de Amerikaanse artsen Janet Travell en David Simons al  ruim twintig jaar geleden hun medische handboek: Myofascial Pain & Dysfunction; The Trigger Point Manual. Hiermee ontrafelden zij het mysterie van wat bekend staat als 'referred pain', ofwel 'afgeleide pijn'. Juist deze verplaatsing van pijn zet iedereen, inclusief de meeste artsen, op het verkeerde been. Dit is de reden dat de pijn nog steeds zo vaak foutief wordt gediagnosticeerd. Bovendien kunnen MTrPs met de reguliere diagnostische middelen als MRI, echografie en CT-scan niet of nauwelijks worden aangetoond.

SPIERDIAGNOSTIEK

Bij SPIERDIAGNOSTIEK maakt Bonne gebruik van de International Classification of Functioning (ICF), ontwikkeld door de World Health Organisation. De ICF zal uw gezondheid en uw functioneren inzichtelijk maken. Uw ICF wordt aangevuld met een fysiek onderzoek naar Triggerpoints en uw bindweefsel (fascie ). Er worden metingen gedaan voor kracht en lenigheid. De centrale vragen tijdens het onderzoeksconsult zullen zijn:

  1. Welke factoren staan uw natuurlijke herstel in de weg?;
  2. Spelen MTrPs en het bindweefsel een rol?;
  3. Waar ligt de primaire verstoring/oorzaak?

Samen met Bonne bepaalt u aan het einde het onderzoeksconsult de vervolgstappen.

DuurKosten
1,5 uur € 127,50
(vergoeding)

Inactiveren van Triggerpoints

Het doel van de behandeling is het "inactiveren" van Triggerpoints, waarbij de spier zijn functie weer terug krijgt. Bonne maakt in overleg gebruik van verschillende technieken om dit doel te bereiken. Enkele technieken die Bonne beheerst zijn de Dry-needling en de techniek van Clair Davies.

Na het behandelen van betrokken triggerpoints is er meestal direct effect merkbaar. Spieren zullen dus direct sterker of soepeler zijn. Dit kunt u ervaren door een test. In de loop van het proces wordt steeds duidelijker welke MTrPs bij u belangrijk zijn. Bonne leert u hoe u deze MTrPs zelf kunt inactiveren.

Tijdens de behandeling geeft Bonne u verder:

  • tips voor optimaal gebruik van uw lichaam in het dagelijkse leven;
  • instructie voor oefening of zelfbehandeling volgens Clair Davies;
  • mogelijkheden om nog sterker en vitaler te worden.
DuurKosten
0.5 uur € 42,50
(bij lange reistijden of op verzoek zijn sessies van 1 uur mogelijk)
(vergoeding)
1 uur € 85,00
(vergoeding)

U wordt vriendelijk verzocht zelf zorg te dragen voor de betaling van uw factuur. Na uw betaling kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.
Afhankelijk van de aanvullende polis vergoedt de zorgverzekeraar (een deel) van de kosten. U dient zich, bij het niet nakomen van uw gemaakte afspraken, 48 uur van tevoren af te melden. Indien u niet tijdig afzegt zal de afspraak in rekening worden gebracht.

Actieve en Latente MTrPs

Een MTrP kan zich op twee manieren manifesteren: Actief of Latent. Een Actief MTrP geeft pijn, of een andere onprettige sensatie. Een Latent Triggerpoint geeft stijfheid en ontstaat meestal door een inactieve leefstijl met veel zitten, weinig bewegen en bepaalde eetgewoonten.

In de Westerse wereld kunnen we stellen dat elk mens wel een aantal Latente Triggerpoints in zijn lijf heeft. Het is dan ook een utopie om te stellen dat je een "triggerpointloos" lichaam zou moeten realiseren. Je kunt 100 jaar worden met een aantal Latente Triggerpoints in je lijf. Travell en Simons stellen wel dat een gezonde spier geen Triggerpoints heeft.

Mensen komen veelal bij de huisarts of fysiotherapeut met het meest recent geactiveerde triggerpoint. Iedereen die wel eens pijn heeft gevoeld weet dat deze in het grootste deel van de gevallen vanzelf weer weg zal trekken. Vanuit de myofasciale benadering stellen we dan dat het natuurlijke herstelproces ervoor zorgt dat het Actieve Triggerpoint vanzelf een Latent Triggerpoint wordt.

Een Latent Triggerpoint ligt "op de loer" en wacht een moment af om weer actief te worden. Dit gebeurt vaak bij overbelasting, stress of een ongeluk. Het latente MTrP is het punt waarvan veel mensen zeggen, "dat zal altijd mijn zwakke punt blijven"

Voorbeeld RSI/CANS

SYMPTOOM CHECKER

Het werken met de computer vergt een vrij nauwkeurige samenwerking van hersenen en spieren. Dit merkt u als u werkt met de niet-voorkeurshand. Reken maar dat er met de niet-voorkeurshand veel meer spieren actief zijn dan nodig voor het gebruik van de muis. Veelal is er in een werksituatie sprake van werkdruk, piekbelasting en deadlines. De meest belangrijke spier die gevoelig is voor een stressvolle en nauwkeurige werksituatie is de 'scheve spier' (musculus Scalenes). De scheve spier heeft als functie de inademing en het buigen van het hoofd. Als er in de Scheve spier triggerpoints ontstaan, ontwikkelen zich ook triggerpoints in spieren met een tegengestelde functie. Er zullen dus ook uitademingspieren, zoals de buikspieren en strekkers van het hoofd betrokken raken. Zoals in de afbeelding is te zien geeft de scheve spier een uitstralingsgebied in de borst en rond het schouderblad. Bovendien heeft deze spier invloed op de spieren van de arm en de duim en wijsvinger. In het uitstralingsgebied van de Scalenus zullen zich ook triggerpoints gaan ontwikkelen. Een klein spiertje in de nek kan dus een kettingreactie op gang brengen, waarbij een uitgebreid pijngebied ontstaat.

is de scheve spier

Aspecifieke klachten

Aspecifieke klachten zijn fysieke problemen, waarvoor de medische wereld geen duidelijke oorzaak vindt. Bij het onderzoeken met röntgenfoto, MRI of CT-scan vindt men geen afwijking. Meer dan 90% van de lage rugklachten zijn aspecifiek. Ook RSI (Repetitive Strain Injury) en CANS (Complaints in Arm Nek and Shoulder) vallen onder de aspecifieke klachten. In meer dan 95% van de RSI-gevallen wordt er geen beschadiging (Injury) gevonden.
Er zijn veel mensen met aspecifieke klachten die in het reguliere medische circuit zijn uitbehandeld.

Chronische klachten

Chronische klachten zijn problemen die langer dan 6 weken tot 6 maanden bestaan. Zorgverzekeraars hanteren de Lijst Borst om te bepalen of een probleem als chronisch wordt gezien. Er is veel onduidelijkheid over het woord “chronisch”. Zo wordt wel eens gezegd dat chronische klachten niet meer overgaan. Dat berust volgens Bonne op een misverstand. In een groot aantal situaties waarbij sprake is van chroniciteit zijn er weldegelijk mogelijkheden voor herstel. Veel van de alledaagse pijnklachten-en vele andere vreemde symptomen, worden feitelijk veroorzaakt door Myofasciale Triggerpoints (MTrP) in spieren. De medische gemeenschap doet er lang over dit feit te accepteren en er gebruik van te maken, zelfs al wordt in de medische vakbladen al meer dan 60 jaar over triggerpoints geschreven!