Projecten

project giga

Project GIGA In april 2006 richt Bonne met een collega fysiotherapeut de Stichting giga-West (SGW) op. Vanuit de ontwikkelbenadering brengt de stichting de GG/ZZ-visie en de methode BigMove over aan stadsdeel Amsterdam West. De ontwikkelbenadering gaat ervan uit dat het probleem en de oplossing niet bekend worden verondersteld, maar dat zij de inzet vormen van een gezamenlijke analyse. De gezamenlijke analyse en doelstelling: “collectieve gezondheid” brengt zorg-, sport- en welzijnsorganisaties in dichter bij elkaar. Buurtbewoners profiteren daarvan.

Project GIGA Project GIGA Project GIGA
Project GIGA Project GIGA Project GIGA

SGW zet zich in voor het versterken van gezondheid in de wijk. We  bieden een springplank vanuit de wachtkamer van de huisarts naar een activiteit in de wijk die aansluit bij de behoefte van de bewoner. Dit vergt een goede samenwerking en afstemming met zorg, sport- en welzijnsorganisaties in Stadsdeel West. Zo creëren we samen de mogelijkheden  voor mensen die "meer willen kunnen" en "meer willen zijn". Dit project is voor Bonne een middel om te groeien als professional, maar vooral als persoon. De activiteiten van Stichting giga West worden mogelijk gemaakt door AGIS, DWI, Stichting DOEN, VSBfonds, AOF, DMO, Stadsdeel Amsterdam West en vele andere organisaties.

www.gigawest.nl
www.bigmove.nu
www.bigmove-overvecht.nl
www.beweegjebeter-amsterdam.nl


Project Haarlemfit

stichting Haarlemfit In Haarlem is in mei 2011 stichting Haarlemfit opgericht ter bevordering van de gezondheid van de bewoners van Haarlem. Met ondersteuning van het ministerie van VWS hopen we vanaf november 2011 de eerste BigMove GGZ-groep in Haarlem Schalkwijk of Haarlem Noord te starten

www.Haarlemfit.nl